ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

text-background-4

Zájmové činnosti dětí 2022/2023 - dopolední

Plavecká škola Přerov, každé pondělí, září – listopad

Mateřská škola, 2x ročně

Čtvrtek

Tělocvična ZŠ Bratrství B.p.H.

text-background-3

Odpolední zájmové činnosti

Pondělí

Čtvrtek

-předškoláci 

Lichý čtvrtek

Paní učitelka M. Štěpánová

Sudé úterý

Paní učitelka: J. Románková

Středa odpoledne

Paní učitelka: Mgr. Lenka Otáhalová