PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Internetové stránky splňují podmínky, které ukládá zákon:
Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– internetová stránka splňuje požadavky podle § 4 a 5 v plném rozsahu
– vznikne-li důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5, je potřeba o tom neprodleně informovat mailem na adresu reditelka@msbelidla.cz
– seznam mobilních aplikací : internetová stránka je uzpůsobena pro užívání na mobilních zařízeních
– internetová stránka jako mobilní aplikace splňuje požadavky podle § 4 a 6 v plném rozsahu
– vznikne-li důvodné podezření, že mobilní aplikace nesplňuje požadavky podle § 4 a 6 nebo že je důvod podle písmene c) neopodstatněný, je potřeba o tom neprodleně informovat mailem na adresu reditelka@msbelidla.cz