PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚLIDLA

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:00 hodin. Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu i areál mateřské školy do 16:00 hodin, pak je celý areál uzamčen.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Každou nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit. Pokud je nepřítomnost dítěte předem známa, nahlásí zákonný zástupce paní učitelce ve třídě (osobně nebo telefonicky).
Není-li přítomnost dítěte předem známa (v případě nemoci) omluví rodič dítě v den nepřítomnosti osobně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hodin.
Pokud si chce rodič vyzvednout dítě po obědě, i tuto skutečnost je nutné hlásit paní učitelce ve třídě při předávání dítěte nebo telefonicky.
V případě nepřítomnosti dítěte (včetně nepřítomnosti v době odpolední svačiny) je nutné odhlásit stravné přes aplikaci www.strava.cz, ve výjimečných případech SMS zprávou na telefonní číslo: 734 789 711/do 6. 00 hod./
Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

HLÁŠENÍ ZMĚN

Je nutné hlásit závažné změny, které se týkají zdravotního stavu dítěte, kontaktu na zákonné zástupce, bydliště, apod.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pokyny pro rodiče při pohybu v prostorách MŠ:
1) Rodiče používají dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy!
2) Rodiče doprovázející děti v prostorách mateřské školy musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
3) Rodiče mají v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup.
4) Počet rodičů v prostorách mateřské školy může být omezen tak, aby nedocházelo k většímu shromažďování osob na jednom místě. Je třeba řídit se instrukcemi zaměstnanců MŠ.
5) Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách a areálu školy, musí být minimalizována. Platí i pro zahradu a hřiště, proto je vstup na ně zakázán!
6) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.
7) V případě chronického respiračního onemocnění dítěte je toto třeba doložit Čestným prohlášením o bezinfekčnosti.
8) Je třeba dětem kontrolovat a včas vyměnit oblečení na pobyt ve třídě a venku.
9) Děti nenosí do školy vlastní hračky! Plyšák na spaní, který je stále v peřince, může být.
10) Nemocné dítě do mateřské školy nepatří!