AKTIVITY NAŠÍ MŠ

(září – červen)

Zahradní slavnost

Plavání

Divadelní představení v MŠ a na Sušile

Mikulášská nadílka

Koncerty

Zpěv koled u vánočního stromečku

Sáňkování, lyžování

Karneval

Turistické vycházky, výlety

Návštěva ZŠ Bratrství, ZUŠ

Oslava dne dětí

Kulturní vystoupení na školní zahradě

Výlet pro předškoláky a spaní v MŠ

Rozloučení s předškoláky