ERASMUS+

ERASMUS+ ANGLIČTINA HROU (ENGLISH FOR EVERYONE )

Délka projektu: 1. 9. 2022 - 29. 2. 2024
Maximální výše grantu: 24 279 EUR

Cílem projektu je zařadit angličtinu do každodenního života školky tak, aby měly všechny děti možnost setkávat se s cizím jazykem co nejčastěji. Veškeré aktivity budou založeny na písničkách, říkánkách, rozhovorech, které se budou vázat ke konkrétním činnostem ve škole a tematickému plánu.

Současně bude probíhat kroužek anglického jazyka v odpoledních hodinách, který vyučuje paní učitelka ze ZŠ Bratrství, která bude také naším konzultantem aktivit v cizím jazyce.

Dále pak zahájit spolupráci se zahraniční školkou v platformě Etwinningu. Vytvoření společného projektu a realizace aktivit. Ke komunikaci se zahraniční školkou budou využity moderní technologie.

Další přidanou hodnotou je zdokonalování pedagogických pracovníků v anglickém jazyce, podpora vzájemné spolupráce a absolvování kurzu v zahraničí.

Spolupracovat se spádovou základní školou, kde již metodu CLIL využívají a připravit tak děti na výuku angličtiny, která na škole probíhá již od první třídy.

Financování projektu je 100 % zajištěno prostředky EU, přičemž 80 % podpory jsme již obdrželi, zbývajících 20% bude poukázáno škole po doložení závěrečné zprávy projektu v únoru 2024.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie

Aktivity spojené s projektem najdete na našem Facebooku - MŠ Bělidla Bystřice pod Hostýnem (odkaz na horní liště)V rámci projektu jsme navštívili Základní školu s mateřskou školou sv. Margity, Náměstí svobody 562/1 v Púchově na Slovensku. Mohli jsme nahlédnout do každodenního provozu školky, výuky angličtiny a také proběhlo sdílení zkušeností pedagogů. Jako dárek jsme dětem přivezli čokolády s českou vlajkou, které vyzdobily naše děti. Společně jsme se domluvili na spolupráci, která bude probíhat na platformě Etwinning od nového školního roku 2023. V létě 2023 se paní učitelky zúčastnily jazykového kurzu angličtiny.