STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

text-background-2

PODMÍNKY PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO V MŠ

Stravné a školné v MŠ se platí zálohově inkasem z účtů, a to u České spořitelny.
Komerční banky, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiné.
„Souhlas k inkasu“ stravného a školného je nutné vyřídit v bance, která vede Váš účet. Potvrzení z banky o zřízení „souhlasu k inkasu“ odevzdejte s přihláškou ke stravování v MŠ před nástupem dítěte do 1. 9.

text-background-1

ZPŮSOB PLATBY

Při platbě z účtu v Komerční bance, České spořitelně, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiných bank je nutné mít vyřízený „souhlas k inkasu“.
Stravné a školné bude 15. 9. zálohově inkasováno ve výši 1 200,- Kč.
Další měsíce bude stravné a školné doúčtováno zpětně dle odebrané stravy do výše zálohy vždy k 15. dni v měsíci. K tomuto datu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno.

Číslo účtu MŠ pro zřizování souhlasů s inkasem: 27-1482720207/0100

V případě neuhrazení stravného a školného v MŠ, může ředitelka mateřské školy na základě zákona 561/2004 Sb, § 35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
V případě, že dítě onemocní a má přihlášenou stravu, mohou si ji rodiče odebrat do jídlonosiče nejpozději do 11:30 hod, pouze první den nemoci.

text-background-1

Přihlašování a odhlašování stravy

Prostřednictvím aplikace: www.strava.cz    |     Formou SMS: 734 789 711

CENA STRAVY

STRÁVNÍCI DO 6 LET

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

11 Kč

28 Kč

10 Kč

50 Kč

STRÁVNÍCI DO 7 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

12 Kč

36 Kč

12 Kč

60 Kč

K ceně za stravu se připočítává měsíční sazba za školné 400 Kč.
Neplatí děti předškolního věku.
Veškeré Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny na tel. č. 734 789 711.