AKce - ČERVEN

- 6. 6. - Vystoupení pro rodiče na zahradě MŠ - v 10:00 (pro prarodiče) a v 16:00.

- 7. 6. - focení v MŠ

- 13. 6. - Výlet na Hostýn a spaní v MŠ - předškoláci

- 25. 6 - Rozloučení s předškoláky a jejich rodiči na zahradě MŠ

- každý pátek turistická vycházka - předškoláci (nachystejte dětem batoh - pití, pláštěnka)